Tytuł artykułu: Analiza nośności granicznej podłoża pod stopą fundamentową według PN-EN 1997-1 (2008) i PN-81/B-03020 (1981)

Autorzy: SULEWSKA, M., KONOPKA, R.

Słowa kluczowe: posadowienie bezpośrednie, stany graniczne, nośność podłoża, grunty niespoiste i spoiste

Streszczenie: Celem artykułu była analiza porównawcza nośności granicznych podłoży z gruntu niespoistego i spoistego, obciążonych stopą fundamentową, obliczonych według PN-EN 1997-1 (2008) oraz PN-81/B-03020 (1981). Wykonano sprawdzenia dwóch podstawowych stanów granicznych nośności: wypierania gruntu spod fundamentu oraz ścięcia gruntu w poziomie posadowienia fundamentu. Obliczenia wykonano kompleksowo według systemów norm PN-EN oraz PN-B (zebranie obciążeń oraz sprawdzenie stanów granicznych nośności podłoża). Stopy fundamentowe miały wymiary: 1,6 × 1,3 × 0,6 m na gruncie niespoistym oraz 1,7 × 1,4 × 0,6 m na gruncie spoistym. Wartości wskaźnika wykorzystania nośności na wypieranie podłoża spod fundamentów o tych samych obciążeniach od konstrukcji, obliczone według dwóch norm, są zbliżone do siebie i wynoszą według PN-EN i PN-B odpowiednio: 0,77 i 0,72; 0,86 i 0,86 dla gruntów niespoistych oraz 0,54 i 0,51; 0,59 i 0,62 dla gruntów spoistych (w warunkach z odpływem). Dla gruntów spoistych w warunkach bez odpływu wskaźnik wykorzystania nośności na wypieranie wynosi odpowiednio 0,82 i 0,86. Wartości wskaźnika wykorzystania nośności na przesunięcie obliczone według dwóch systemów norm wynoszą według PN-EN i PN-B odpowiednio: dla gruntów niespoistych 0,20 i 0,27 a dla gruntów spoistych – 0,27 (w warunkach z odpływem) oraz 0,31 i 0,46 (w warunkach bez odpływu). Wynika stąd wniosek, że zastosowanie obu systemów norm prowadzi do podobnych efektów projektowania stóp fundamentowych w prostych warunkach gruntowych.

Cytowanie w stylu APA: Sulewska, M. & Konopka, R. (2013). Analiza nośności granicznej podłoża pod stopą fundamentową według PN-EN 1997-1 (2008) i PN-81/B-03020 (1981). Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (2), 188-207.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Sulewska & Konopka, 2013), następne powołania: (Sulewska & Konopka, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Sulewska, Maria, Rafał Konopka. "Analiza nośności granicznej podłoża pod stopą fundamentową według PN-EN 1997-1 (2008) i PN-81/B-03020 (1981)." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 60 ser., vol. 22, nr 2, (2013): 188-207.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Sulewska, & Konopka 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Sulewska_Konopka_2013_PNIKS, author={Sulewska, Maria and Konopka, Rafał}, title={Analiza nośności granicznej podłoża pod stopą fundamentową według PN-EN 1997-1 (2008) i PN-81/B-03020 (1981).}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN60/A9/art9.pdf}, year={2013}, volume={22 (2)}, number={60}, pages={188-207}}

Pełny tekst PDF


Go Back